Privacy Statement

Privacy Statement

 

Algemeen

 

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Modern Mediums in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Modern Mediums voor welke doeleinden gebruikt en wat Modern Mediums doet om uw privacy te beschermen. Modern Mediums adviseert u voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de website een disclaimer van toepassing. Modern Mediums adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de website kennis te nemen.

 

Privacy

 

Modern Mediums respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Modern Mediums verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Modern Mediums worden verstrekt via de website van Modern Mediums of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel.

Indien u gebruik maakt van het stellen van vragen of opmerkingen, het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Modern Mediums verwerkt deze gegevens teneinde:

 

– de website aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen;

 

– de diensten die via de website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;

 

– de dienstverlening van Modern Mediums, al dan niet via de website, te optimaliseren.

 

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Modern Mediums uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Modern Mediums bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

 

Verwijzingen en hyperlinks

 

De website van Modern Mediums kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere (externe) websites. Modern Mediums is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid op dergelijke websites. U dient zich hiervan bewust te zijn als u deze website verlaat en u op de hoogte te stellen van het privacybeleid van iedere website die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens verzameld op deze website.

 

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.